Kurumsal Web Sitesi Fiyatlar

Kurumsal Web Sitesi Fiyatları

Kurumsal Web Sitesi Fiyatları

Kurumsal Web Sitesi Fiyatları;

Kurumsal web sitelerinin ürün satışına yönelik olmadığı, bunun yerine şirketin hissedarların bilgi ve katılım haklarına uyduğu ve görevlerini ve kurumsal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştırdığı hakkında bilgi vermeye hizmet ettiği temelinden başlamalıyız. . Bu nedenle, bir web sitesine bakıyoruz, ancak belirli özelliklere sahip, çünkü kendine özgü bir sistemi var ve ayrıca, bu özelliklere sahip bir web sitesi olduğu açık olan bir kurumsal anlaşma sonucu oluşturulmalıdır.

Kurumsal Web Sitesi Nasıl Yapılır?

Bir web sitesi oluştururken, ‘herkese uyan tek bir boyut’ çözümü yoktur. Hedeflerinize ulaşmak için tasarım öğelerini ve araçlarını uygulayabilmeniz için, başlamadan önce hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir.

Örneğin, bir dişçi ofisi, bir mimarlık firmasından tamamen farklı bir web sitesine ihtiyaç duyacaktır. Ziyaretçileri gerçek bir iş hakkında bilgilendirmek veya çevrimiçi satış yapmak isteyip istemediğiniz de sitenizin nasıl görünmesi gerektiğini önemli ölçüde etkiler.

 

Kurumsal web sitesini oluşturma ve değiştirme yetkisi kimdedir?

Web sitesini kimin oluşturmaya yetkili olduğunu belirlemek için, Genel Kurul’un böyle bir kararın alınmasından sorumlu olacağı mükerrer YSK’nın 11. maddesi hükümlerine bakmalıyız.

Aynı şekilde, her türlü değişiklik, devir veya silme işlemlerini yapma yetkisi, aksi öngörülmedikçe Yönetim Kurulu’na aittir.

Kurumsal web sitesinin kullanımı nedir?

Kurumsal internet sitesini kullanarak, şirketin ortaklarına, alacaklılarına ve üçüncü şahıslara karşı olan bilgilendirme yükümlülüklerini kağıt yayınlara ihtiyaç duymadan ve bunun sonucunda ortaya çıkan maliyetlerle yerine getirmek ve böylece yöneticiler ve ortaklar arasındaki hassas bağları güçlendirmek mümkündür.

Kurumsal Web Sitesi Fiyatları

Kurumsal internet sitesinde genel şartlara yer verilmesi zorunluluğu var mı?

Genel koşullar, şirket ile müşterileri/tedarikçileri/işbirlikçileri arasında kurulan ilişkileri düzenlemek için temel çerçeveyi ve varsa, üzerinde anlaşmaya varılan özel koşullarla birlikte, şirket arasında kurulan ilişkilerin her birini yöneten organı oluşturacak olan temel çerçeveyi sağlar. şirket ve her müşteri/tedarikçi/işbirlikçi, bunlar ve bunlar (özel koşullar ve genel koşullar) birlikte ve sistematik olarak uygulanmalı ve yorumlanmalıdır.

Mevcut mevzuata göre, kurumsal web sitesinde genel şartların yer alması zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak bu ek işlevle web sitesinden yararlanarak farklı sözleşmelerin kendilerine gönderilmesini kolaylaştırdığı için şiddetle tavsiye ediyoruz. .

Comments are closed.